a
This page is

Privacy VERKLARING

CrossFit Oostende – PRIVACYVERKLARING

Als je een CrossFit Oostende abonnement hebt, een CrossFit Oostende abonnement wilt afsluiten, uit interesse onze website bezoekt, gebruik maakt van onze app (ClubPlanner App) of reageert op onze social media uitingen, dan hebben wij bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Over de verwerking van jouw persoonsgegevens door CrossFit Oostende willen we transparant zijn, vandaar deze privacyverklaring.

Dit is een privacyverklaring van CrossFit Oostende, gevestigd te Oostende en ingeschreven in het handelsregister onder nummer BE0745335924. 

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens
worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening

1. Gebruik van persoonsgegevens

1.1 Wij verwerken (mogelijk) persoonsgegevens van u indien u:

(a) zich aanmeldt voor een gratis proefles; proefweek
(b) zich aanmeldt voor een voedingsadvies;
(c) via het contactformulier contact met ons opneemt;
(d) ons een email stuurt;
(e) zich aanmeldt via ClubPlanner App bij CrossFit Oostende.

1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

(a) naam
(b) adres
(c) geboortedatum
(d) e-mailadres
(e) telefoonnummer
(f) bankrekeningnummer

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om:

(a) contact met u op te nemen of te onderhouden;
(b) het lidmaatschap te effectueren;
(c) nieuwsbrieven te verzenden;
(d) communicatie te verbeteren;
(e) de website te optimaliseren.

2. Informatie, wijziging, correctie, wissing, overdracht en bezwaar

2.1 U kunt contact opnemen via info@crossfitoostende.com voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
(d) correctie, beperking, verwijdering of overdracht van uw gegevens;
(e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door CrossFit Oostende.

2.2 Onderaan iedere nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

3. Beveiliging van uw gegevens

3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. Derden

4.1 We delen jouw gegevens alleen als dit nodig is om met je te communiceren met partijen die onderdeel uitmaken van onze dienstverlening of als we wettelijk verplicht zijn om gegevens te delen. Als we jouw gegevens delen om onze dienst te verlenen, dan is er een verwerkersovereenkomst met deze partijen om jouw privacy te beschermen. Met partijen die gegevens opslaan buiten de EU, bieden we voldoende waarborgen. We sluiten alleen overeenkomsten met deze partijen als de Europese Commissie heeft besloten dat gegevensoverdracht veilig is (adequaatheidsbesluit) of als soortgelijke maatregelen zijn genomen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens ook daar veilig worden verwerkt.

4.2 Wij kunnen foto’s van leden, deelnemers aan activiteiten of bezoekers op onze accommodatie publiceren via socialmedia (website, facebook, instagram, etc.) tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).

5. Bewaren van uw gegevens

  1. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6. Wijzigingen privacyverklaring

  1. Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

CrossFit Oostende – Privacyverklaring 14 Juni 2022

Close

We change peoples lives! Ons doel is om mensen fitter, gezonder en gelukkiger te maken. Dit doen we door sport aan te bieden in een community die direct voelt als thuiskomen. De verhalen en resultaten die mensen bereiken, daar doen we het voor! Kom langs, en wees welkom!

Openingsuren

Maandag – Vrijdag:
08:30 – 11:30
17:00 – 20:30

Zaterdag -Zondag:
09:00 – 12:30

Our socials
About